Schedule of workshops for MedIQ 2018 (28th Apr 2018):

Workshop

Conducted by

SAT | 02:00 p.m.

SAT | 04:00 p.m.

PL | Szycie chirurgiczne

dr n. med. Michał Solecki

CSM 2.3/2.4

CSM 2.3/2.4

PL | USG FAST

dr n. med. Katarzyna Dyndor

CSM 2.14

CSM 2.14

PL | Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne

lek. Maja Chrzanowska – Wąsik

CSM 2.16

CSM 2.16

PL | Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia

mgr Grzegorz Witkowski, mgr Adam Gorgol

Col. Anat., 028

Col. Anat., 028

PL | Gipsowanie

dr n. med. Jerzy Bednarski

Col. Anat., Room 03

Col. Anat., Room 03

PL | Zabezpieczenie dróg oddechowych

dr n. med. Marcin Błoński

Col. Anat., Room 027

-

EN | Medycyna Pola Walki

lic. Wojciech Dzikowski 

Col. Anat., Room 7

-

PL | Ostry brzuch

dr hab. n. med. Anna Torres

CSM, Room 2.9

CSM, Room 2.9

PL | Podstawy badania psychiatrycznego

dr n. med. Tomasz Kucmin

Col. Anat., Room 15

Col. Anat., Room 15

PL | Pediatria w przypadkach

lek. Tomasz Bielecki, dr n. med. Aleksandra Krzewska

CSM, Room 2.10

CSM, Room 2.10

PL | Badanie oka

dr n. med. Tomasz Chorągiewicz

-

Col. Anat., Room 026

PL | Zaawansowane obrazowanie TK:
       angliografia i perfuzja

dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz

-

CSM, Room 2.17