Official Schedule of 6th Congress of Medical Education and Simulation
for Students and Young Doctors – MedIQ

 

DAY1 | Friday | 27.04.2018

08:00 – 10:00 Registration of participants | Collegium Maius (ul. Jaczewskiego 4)

08:45 – 09:30 Run for health | (ul. Poturzyńska 2)

10:00 – 11:50 Opening ceremony and lectures | Collegium Maius, Aula (ul. Jaczewskiego 4)

Opening speach:

10:00 Assoc. Prof. Kamil Torres MD PhD MBA
10:15 Prof. Philip Evans BSc MSc MEd FHEA /draft of the speach/

Lectures:

10:40 Grzegorz Cebula MD PhD
         "Czynnik ludzki, czyli trzy proste sposoby na zmniejszenie ryzyka zdarzeń niepożądanych"
11:05 Assoc. Prof. Grażyna Iwanowicz-Palus MSc, Marta Zarajczyk MSc
         "Symulacja medyczna w położnictwie i ginekologii"
11:30 Assoc. Prof. Mariusz Wysokiński MSc
         "
Podstawy kształcenia umiejętności praktycznych"

12:45 – 13:15 Lunch | Collegium Maius, Hall (ul. Jaczewskiego 4)

13:30 – 20:00 SimChallenge | Collegium Maius, Aula (ul. Jaczewskiego 4)

 

DAY2 | Saturday | 28.04.2018

08:00 – 10:00 Registration of the participants | Collegium Maius (ul. Jaczewskiego 4)

09:30 – 11:30 Scientific session | Collegium Anatomicum (ul. Jaczewskiego 4) 

12:00 – 13:30 Lunch | Collegium Maius, Hall (ul. Jaczewskiego 4)

14:00 – 15:30 Workshops I | Centre of Medical Simulation (ul. Chodźki 19) / Collegium Anatomicum (ul. Jaczewskiego 4) 

15:30 – 16:00 Coffee Break | Collegium Maius, Hall (ul. Jaczewskiego 4)

16:00 – 17:30 Workshops II | Centre of Medical Simulation (ul. Chodźki 19) / Collegium Anatomicum (ul. Jaczewskiego 4) 

18:00 – 18:30 Awards ceremony of scientific sessionsCollegium Maius, Aula (ul. Jaczewskiego 4)

20:00 – 21:30 Performance “Anatomy can be enjoyable”Collegium Maius, Aula (ul. Jaczewskiego 4)