VII Spotkanie Informacyjne beneficjentów konkursu
„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”

 

Termin spotkania: 10 maja  2019 r.
Termin rejestracji: 12 kwietnia 2019 r.
Sposób rejestracji: wysłanie e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miejsce spotkania: Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4

 

Plan spotkania
13.30 – Powitanie uczestników spotkania przez Prorektora ds. Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych  oraz p. Kanclerz UM Ewę Abramek
13.40 – Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
14.00 - 15.00 – Prezentacja zaawansowania realizacji projektów przez beneficjentów konkursu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej” - przedstawiciele uczelni (w porządku alfabetycznym)
15.00 - 15.45 – Zwiedzanie CSM w Lublinie
16.00 – Spotkanie w panelach dyskusyjnych
17.00 – Podsumowanie spotkania
19.00 – Kolacja